آشنایی با پارت نامبرهای سرور اچ پی (HPE) – قسمت اول

تشخیص اصالت محصول ساخت شرکت HP
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
آشنایی با پارت نامبر سرور اچ پی (HPE) – بخش دوم
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

آشنایی با پارت نامبرهای سرور اچ پی (HPE) – قسمت اول

آشنایی با پارت نامبرهای سرور اچ پی (HPE) - قسمت اول
آشنایی با پارت نامبر سرور HP DL380 Gen9

 جدول زیر نشان دهنده برخی از پارت نامبر های سرور HP DL380 GEN9 است.

Part Description
Option Part Number
HP DL380 Gen9 NVMe 6 Solid State Drive Express Bay Enablement Kit
B21-774741
HP DL380 Gen9 Universal Media Bay Kit
۷۲۴۸۶۵-B21
HP DL380 Gen9 Graphics Enablement Kit
۷۱۹۰۸۲-B21
HP DL380 Gen9 High Performance Fan Kit
۷۱۹۰۷۹-B21
HP DL380 Gen9 2SFF Front/Rear SAS/SATA Kit
۷۲۴۸۶۴-B21
HP DL380 Gen9 3LFF Rear SAS/SATA Kit
۷۶۸۸۵۶-B21
HP DL380 Gen9 Primary 2 Slot GPU Ready Riser Kit
۷۱۹۰۷۶-B21
HP DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready Riser Kit
۷۱۹۰۷۳-B21
HP DL380 Gen9 8SFF Bay1 Cage/Backplane Kit
۷۱۹۰۶۷-B21
HP DL380 Gen9 Additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane Kit
۷۶۸۸۵۷-B21
HP 12Gb SAS Expander Card with Cables for DL380 Gen9
۷۲۷۲۵۰-B21
HP DL380 Gen9 Systems Insight Display Kit
۷۶۸۹۰۰-B21
HP DL380 Gen9 Rear Serial Port and Enablement Kit
۷۶۸۸۹۶-B21
HPE DL380 12Gb SAS Expander Card Riser 1 Cable Bundle Kit
۸۳۹۷۸۶-B21
HPE DL380 Gen9 P440ar/H240ar Riser 2 SAS Expander Kit14
۸۴۴۱۱۵-B21
جدول زیر نشان دهنده پارت نامبرهای پردازنده های سرور اچ پی می باشد. (HPE Processors)
Part Description
Option Part Number
E5-2600v4 series Processors
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv4 (1.7 GHz/14-core/35MB/65 W)Processor Kit
۸۱۷۹۴۱-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv4 (1.8 GHz/10-core/25MB/55 W)Processor Kit
۸۱۷۹۳۱-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2609v4 (1.7 GHz/8-core/20MB/85 W)Processor Kit
۸۱۷۹۲۵-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2603v4 (1.7 GHz/6-core/15MB/85 W)Processor Kit
۸۱۷۹۲۳-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2637v4 (3.5 GHz/4-core/15MB/135 W)Processor Kit
۸۱۷۹۳۵-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4 (2.6 GHz/4-core/10MB/85 W)Processor Kit
۸۱۷۹۲۹-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 (2.1 GHz/8-core/20MB/85 W)Processor Kit
۸۱۷۹۲۷-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2643v4 (3.4 GHz/6-core/20MB/135 W)Processor Kit
۸۱۷۹۳۹-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2687Wv4 (3.0 GHz/12-core/30MB/160 W)Processor Kit
۸۱۷۹۵۷-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2699v4 (2.2 GHz/22-core/55MB/145 W)Processor Kit
۸۱۷۹۶۷-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2698v4 (2.2 GHz/20-core/50MB/135 W)Processor Kit
۸۱۷۹۶۵-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2697v4 (2.3 GHz/18-core/45MB/145 W)Processor Kit
۸۱۷۹۶۳-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2697Av4 (2.6 GHz/16-core/40MB/145 W)Processor Kit
۸۱۷۹۵۵-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2695v4 (2.1 GHz/18-core/45MB/120 W)Processor Kit
۸۱۷۹۶۱-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2690v4 (2.6 GHz/14-core/35MB/135 W)Processor Kit
۸۱۷۹۵۹-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2683v4 (2.1 GHz/16-core/40MB/120 W)Processor Kit
۸۱۷۹۵۳-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2680v4 (2.4 GHz/14-core/35MB/120 W)Processor Kit
۸۱۷۹۵۱-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4 (2.0 GHz/14-core/35MB/105 W)Processor Kit
۸۱۷۹۴۵-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650v4 (2.2 GHz/12-core/30MB/105 W)Processor Kit
۸۱۷۹۴۳-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2640v4 (2.4 GHz/10-core/25MB/90 W) Processor Kit
۸۱۷۹۳۷-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2667v4 (3.2 GHz/8-core/25MB/135 W)Processor Kit
۸۱۷۹۴۷-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4 (2.2 GHz/10-core/25MB/85 W)Processor Kit
۸۱۷۹۳۳-B21
E5-2600v3 series Processors
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9 GHz/6-core/15MB/85 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۲-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3 (1.6 GHz/6-core/15MB/85 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۳-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3 (1.8 GHz/8-core/20MB/55 W)Processor Kit
۷۱۹۰۶۰-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3 (2.6 GHz/8-core/20MB/90 W)Processor Kit
۷۱۹۰۴۹-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2637v3 (3.5 GHz/4-core/15MB/135 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۸-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3 (2.4 GHz/8-core/20MB/85 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۰-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3 (3 GHz/4-core/10MB/105 W) ProcessorKit
۷۷۹۵۵۶-B21
HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3 (2.4 GHz/6-core/15MB/85 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۱-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2687Wv3 (3.1 GHz/10-core/25MB/160 W)Processor Kit
۷۶۲۷۶۸-B21
HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2699v3 (2.3 GHz/18-core/45MB/145 W)Processor Kit
۷۸۱۹۱۵-B21
HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2698v3 (2.3 GHz/16-core/40MB/135 W)Processor Kit
۷۸۱۹۱۳-B21
HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2697v3 (2.6 GHz/14-core/35MB/145 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۴-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2695v3 (2.3 GHz/14-core/35MB/120 W)Processor Kit
۷۶۲۷۶۰-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2690v3 (2.6 GHz/12-core/30MB/135 W)Processor Kit
۷۱۹۰۴۴-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2683v3 (2 GHz/14-core/35MB/120 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۵-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2680v3 (2.5 GHz/12-core/30MB/120 W)Processor Kit
۷۶۲۷۶۶-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2670v3 (2.3 GHz/12-core/30MB/120 W) Processor Kit
۷۱۹۰۴۶-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3 (2.6 GHz/10-core/25MB/105 W) Processor Kit
۷۶۲۷۶۴-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3 (1.8 GHz/12-core/30MB/65 W)Processor Kit
۷۱۹۰۵۹-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3 (2.3 GHz/10-core/25MB/105 W) Processor Kit
۷۱۹۰۴۸-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2667v3 (3.2 GHz/8-core/20MB/135 W) Processor Kit
۷۱۹۰۵۶-B21
HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2643v3 (3.4 GHz/6-core/20MB/135 W) Processor Kit
۷۱۹۰۵۷-B21

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *