آشنایی با پارت نامبر سرور اچ پی (HPE) – بخش دوم
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸
آشنایی با پارت نامبر سرور اچ پی (HPE) – قسمت چهارم
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
Image result for server hp dl380 g9
آشنایی با پارت نامبر سرور HP DL380 G9

جدول زیر نشان دهنده پارت نامبر های هارد این سرور می باشد.

Part Description
Option Part Number
SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives
HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive
۷۹۱۰۳۴-B21
HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۸۱۵۱۸-B21
HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۱۸۱۶۲-B21
HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۸۵۰۶۹-B21
HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۶۵۲۵۸۹-B21
HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۴۸۳۸۷-B21
HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۵۹۲۱۲-B21
HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۸۱۵۱۶-B21
HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۶۵۲۵۸۳-B21
HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۵۹۲۱۰-B21
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۶۵۲۵۷۲-B21
HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۵۹۲۰۸-B21
HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۷۸۵۰۶۷-B21
HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۶۵۲۶۱۱-B21
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۶۵۲۵۶۴-B21
HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
۶۵۲۶۰۵-B21
SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives
HP 2TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۴۶۶-B21
HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۴۶۴-B21
HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5in) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۸۳۲۵۱۴-B21
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۵۲۷۴۹-B21
SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives
HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yrWarranty Hard Drive
۷۶۵۴۲۴-B21
HP 450GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yrWarranty Hard Drive
۷۳۷۳۹۴-B21
HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yrWarranty Hard Drive
۷۳۷۲۶۱-B21
SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives
HPE 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5in) 512e SC Midline 1yr Warranty HardDrive
۸۱۹۲۰۱-B21
HP 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive
۷۹۳۷۰۳-B21
HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive
۷۹۳۶۹۹-B21
HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۲۵۹-B21
HP 6TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۱۴۷۷-B21
HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive
۷۹۳۶۷۱-B21
HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۲۵۷-B21
HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۸۱۸۳۶۷-B21
HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive
۷۹۳۶۶۹-B21
HPE 3TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5in) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۸۴۶۵۲۸-B21
HPE 2TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۸۱۸۳۶۵-B21
HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5in) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۸۴۶۵۲۴-B21
SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives
HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۴۵۵-B21
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۴۵۳-B21
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۵۵۷۱۰-B21
SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives
HPE 10TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) 512e SC Midline 1yr Warranty HardDrive
۸۵۷۶۴۸-B21
HPE 8TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) 512e SC Midline 1yr Warranty HardDrive
۸۶۱۵۹۴-B21
HPE 8TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) 512e SC Midline 1yr Warranty HardDrive
۸۱۹۲۰۳-B21
HP 8TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive
۷۹۳۶۹۵-B21
HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive
۷۹۳۶۸۳-B21
HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۲۵۵-B21
HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۷۵۳۸۷۴-B21
HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive
۷۹۳۶۶۷-B21
HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۲۵۷-B21
HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive
۷۶۵۲۵۳-B21
HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۹۳۶۸۷-B21
HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drives
۷۹۳۶۶۵-B21
HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۹۵۵۱۰-B21
HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۲۸۰۶۱-B21
HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۵۸۰۷۹-B21
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۵۷۷۵۰-B21
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
۶۵۸۰۷۱-B21
۱۲G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives
HPE 1.6TB 12G SAS Write Intensive-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۴۶۴۳۲-B21
HPE 800GB 12G SAS Write Intensive-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۴۶۴۳۰-B21
۱۲G SAS Mixed Use Hot Plug SFF (2.5-inch) Solid State Drives
HPE ۳٫۲TB 12G SAS Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۲۲۵۶۷-B21
HPE 1.6TB 12G SAS Mixed Use-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۴۶۴۳۶-B21
HPE 800GB 12G SAS Mixed Use-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۴۶۴۳۴-B21
HPE 400GB 12G SAS Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۲۲۵۵۵-B21
۱۲G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise Mainstream Solid State Drives
HPE 3.84TB 12G SAS Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۶۵۷۶-B21
HP 1.92TB 12G SAS Read Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۲۸۹۱-B21
HP 1.6TB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yrWty H2 Solid State Drive
۷۷۹۱۷۶-B21
HP 800GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۲۵۸۶-B21
HP 800GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yrWty H2 Solid State Drive
۷۷۹۱۷۲-B21
HP 400GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yrWty H2 Solid State Drive
۷۷۹۱۶۸-B21
HP 200GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yrWty H2 Solid State Drive
۷۷۹۱۶۴-B21
HP 200GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۲۵۷۸-B21
HP 400GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۲۵۸۲-B21
۱۲G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise Value Solid State Drives
HP 1.6TB 12G SAS Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr WtySolid State Drive
۷۶۲۲۶۳-B21
۱۲G SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise Value Solid State Drives
HP 1.6TB 12G SAS Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Value 3yr WtySolid State Drive
۷۶۲۲۷۲-B21
۶G SATA Hot Plug SFF Value Endurance (2.5-inch) Enterprise Value M1Solid State Drives
HP 800GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive
۷۶۴۹۲۹-B21
HP 480GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive
۷۶۴۹۲۷-B21
HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive
۷۶۴۹۲۵-B21
HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive
۷۶۴۹۲۳-B21
۶G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Read Intensive Solid State Drives
HP 3.84TB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۶۹۲۹-B21
HP 1.6TB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr WtySolid State Drive
۷۵۷۳۳۹-B21
HP 1.6TB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۰۵-B21
HP 800GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۹۹-B21
HP 480GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۹۳-B21
HP 240GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۸۷-B21
HP 120GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۸۱-B21
HP 80GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۷۵-B21
۶G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives
HP 1.2TB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۷۷-B21
HP 800GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۷۱-B21
HP 400GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۶۵-B21
HP 200GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۳۹-B21
۶G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives
HP 1.92TB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۷۰۱۱-B21
HP 1.6TB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۳۱-B21
HP 960GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۶۹۹۵-B21
HP 960GB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۶۹۹۹-B21
HP 800GB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۲۵-B21
HP 480GB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۳۲۴۱۴-B21
HP 480GB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۶۹۸۹-B21
HP 480GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۶۹۸۵-B21
HP 200GB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۱۳-B21
۶G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Read Intensive Solid State Drives
HP 3.84TB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive
۸۱۶۹۳۳-B21
HP 1.6TB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۰۸-B21
HP 960GB 6G SATA Read Intensive LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive
۷۸۹۱۵۷-B21
HP 800GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۰۲-B21
HP 480GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۹۶-B21
HP 240GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۹۰-B21
HP 120GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۸۴-B21
HP 80GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۵۷۸-B21
۶G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives
HP 1.2TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۸۰-B21
HP 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۷۴-B21
HP 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۶۸-B21
HP 200GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۴۲-B21
۶G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives
HP 1.6TB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۳۴-B21
HP 800GB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۲۸-B21
HP 480GB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۳۲۴۱۷-B21
HP 200GB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive
۸۰۴۶۱۶-B21
HPE NVMe PCIe Read Intensive SFF (2.5-inch) Solid State Drives
HP 2TB NVMe PCIe Read Intensive SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۴۹۰۸-B21
HP 400GB NVMe PCIe Read Intensive SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۴۹۰۴-B21
HP 1.2TB NVMe PCIe Read Intensive SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۴۹۰۶-B21
HPE NVMe PCIe Mixed Use SFF (2.5-inch) Solid State Drives
HP 2TB NVMe PCIe Mixed Use SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۵۰۴۴-B21
HP 400GB NVMe PCIe Mixed Use SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۵۰۳۴-B21
HP 800GB NVMe PCIe Mixed Use SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۵۰۳۶-B21
HP 1.6TB NVMe PCIe Mixed Use SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۵۰۳۸-B21
HPE NVMe PCIe Write Intensive SFF (2.5-inch) Solid State Drives
HP 400GB NVMe PCIe Write Intensive SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۳۶۹۳۶-B21
HP 800GB NVMe PCIe Write Intensive SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۳۶۹۳۹-B21
HP 1.6TB NVMe PCIe Write Intensive SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۴۸۹۲-B21
HP 2TB NVMe PCIe Write Intensive SFF 2.5-in SC2 3yr Wty Solid State Drive
۷۶۴۸۹۴-B21
M.2 SSD
HPE Dual 340GB Read Intensive-2 Solid State M.2 Enablement Kit for ProLiant ML/DL Servers
۸۳۵۵۶۵-B21
HPE 340GB Read Intensive-2 Solid State M.2 Enablement Kit for ProLiant ML/DL Servers
۸۳۵۵۶۳-B21
HP Dual 120GB Value Endurance Solid State M.2 Enablement Kit for ProLiant ML/DL Servers
۷۷۷۸۹۴-B21
HP 120GB Value Endurance Solid State M.2 Enablement Kit for ProLiant ML/DL Servers
۷۸۸۰۲۸-B21
Hard Drive Blank Kits
HP DL380 G9 Large Form Factor Hard Drive Blank Kit
۶۶۶۹۸۶-B21
HP DL380 G9 Small Form Factor Hard Drive Blank Kit
۶۶۶۹۸۷-B21
Hard Drive Kits
HP DL380 Gen9 NVMe 6 Solid State Drive Express Bay Enablement Kit
۷۷۴۷۴۱-B21
HP DL380 Gen9 8SFF Bay1 Cage/Backplane Kit
۷۱۹۰۶۷-B21
HP DL380 Gen9 Additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane Kit
۷۶۸۸۵۷-B21
HP DL380 Gen9 2SFF Front/Rear SAS/SATA Kit
۷۲۴۸۶۴-B21
HP DL380 Gen9 3LFF Rear SAS/SATA Kit
۷۶۸۸۵۶-B21
Media Bay Kits
HP DL380 Gen9 Universal Media Bay Kit
۷۲۴۸۶۵-B21

جدول زیر نشان دهنده پارت نامبر های کارت شبکه سرور HP DL380 G9 می باشد.

Part Description
Option Part Number
۱ Gigabit Ethernet adapters
HP DL380 G9 Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter
۶۴۷۵۹۴-B21
HP DL380 G9 Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter
۶۵۲۴۹۷-B21
HP DL380 G9 Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter
۶۱۵۷۳۲-B21
HP DL380 G9 Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter
۸۱۱۵۴۶-B21
۱۰ Gigabit Ethernet adapters
HP DL380 G9 Ethernet 10Gb 2-port 530SFP Adapter
۶۵۲۵۰۳-B21
HP DL380 G9 Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter
۶۵۶۵۹۶-B21
HP DL380 G9 Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter
۶۶۵۲۴۹-B21
HP DL380 G9 Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter
۷۱۶۵۹۱-B21
HP DL380 G9 Ethernet 10Gb 2-port 557SFP+ Adapter
۷۸۸۹۹۵-B21
HP DL380 G9 Ethernet 10Gb 2-port 546SFP+ Adapter
۷۷۹۷۹۳-B21
HP DL380 G9 Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter
۷۲۷۰۵۵-B21
۲۵ Gigabit Ethernet adapters
HPE Ethernet 4x25Gb 1-port 620QSFP28 Adapter
۸۱۷۷۶۲-B21
HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640SFP28 Adapter
۸۱۷۷۵۳-B21
FlexibleLOM Adapters
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
۶۲۹۱۳۵-B22
HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
۶۶۵۲۴۰-B21
HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter
۷۰۰۷۵۹-B21
HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter
۷۰۰۷۵۱-B21
HPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T Adapter
۷۶۴۳۰۲-B21
HP Ethernet 10Gb 2-port 546FLR-SFP+ Adapter
۷۷۹۷۹۹-B21
HPE FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-T Adapter
۷۹۴۵۲۵-B21
HP FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-SFP+ Adapter
۷۲۷۰۶۰-B21
HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter
۶۶۵۲۴۳-B21
HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter
۷۰۰۶۹۹-B21
HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter
۷۲۷۰۵۴-B21
HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter
۸۱۷۷۴۹-B21

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *